11 marzec 2017

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, organizuje eliminacje do konkursu piosenki

 

 „Wygraj Szansę”

 

Regulamin eliminacji gminnych

 

 

1.       Eliminacje Gminne odbędą się 25 kwietnia 2017 r. w Sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  w Wąchocku o godz. 12.00

 

2.       W eliminacjach mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy nie ukończyli czternastego roku życia. ( preferowany wiek  uczestnika 10 – 14 lat)

 

3.       Należy zaśpiewać jedną dowolną piosenkę z tzw. podkładem muzycznym.

 

4.       Zwycięzca eliminacji gminnych przechodzi do dalszego etapu konkursu.

 

5.       Eliminacje gminne oceniać będzie trzyosobowe jury, które wyłoni zwycięzcę.

 

6.       Werdykt  jury są ostateczne,  i nie podlega odwołaniu.

 

7.       Obrady jury odbywają się bezpośrednio po programie, po czym wyniki głosowania ogłaszane są przed publicznością.

 

 

Zadania i cele I części programu „Wygraj szansę”

 

            1.Odkrywanie talentów artystycznych dzieci i młodzieży zwłaszcza z ośrodków wiejskich

 

    i małych miast poprzez organizowanie konkursów, turniejów i przeglądów piosenki.

 

            2. Budzenie zainteresowań kulturalnych i artystycznych wśród dzieci i młodzieży.

 

            3. Popularyzacja polskiej twórczości artystycznej.

 

            4. Systemowe organizowanie promocji dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży

 

               pod względem artystycznym oraz ułatwienie im startu do sukcesu.

 

             5. Wspieranie najzdolniejszych wokalistów.

 

             6. Rozwijanie talentów .

 

             7. Upowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

             8. Konfrontacja i aktywizacja środowisk szkolnych.

 

             9. Inspirowanie wykonawców do dalszych poszukiwań i udoskonalania warsztatu.

           

Regulamin dalszej części II konkursu "Wygraj szansę"

 

           1.  MGOK wytypuje do programu  „Wygraj szansę”  jedno dziecko uzdolnione wokalnie  po przeprowadzeniu eliminacji gminnych.

                 Wiek wykonawcy nie może przekraczać 14 lat. /I-VI klasa Szkoły Podstawowej, ew. I kl.Gimnazjum

 

           2. Wykonawcy mogą towarzyszyć max trzy osoby (nie śpiewające ale stanowiące tło choreograficzne)

 

           3.  Solista wykonuje na scenie jedną piosenkę wytypowaną przez Organizatora programu bądź wybraną, dowolną piosenkę przez siebie w języku polskim, ale wtedy musi posiadać własny podkład muzyczny, który należy przesłać do TV Media na 12 dni przed konkursem  

 

           4.  Podkład muzyczny i tekst piosenki dostarcza Organizator, do wytypowanej przez niego piosenki

 

           5.  Zmiana tonacji podkładu lub piosenki jest możliwa, ale pod warunkiem powiadomienia i  przesłania  przerobionego podkładu lub nowego podkładu do organizatora  najpóźniej na 12 dni przed konkursem 

 

           6.  Zgłoszenie solisty i przedstawiciela do jury należy przesłać w załączonym zgłoszeniu faxem

 

 (42 679 55 42) lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie....do....30.04.2017.                       

 

           7.  Dla zwycięzców konkursu przygotowano atrakcyjne nagrody rzeczowe (tablety dla wyróżnionych radiomagnetofony oraz nagrody książkowe dla pozostałych  i dyplomy) ,zaś dla opiekunów    przygotowujących wokalistę listy gratulacyjne.                                                                    

8. Laureaci  konkursu  zostaną  zamieszczeni  na  stronach  internetowych  producenta   programu:                

www.tv-media.com.pl  w zakładce  Laureaci oraz Filmy i  Multimedia                                 

 

            9. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji konkursu oraz wykorzystania zgromadzonego

 

                 materiału   do działalności promocyjnej oraz  na umieszczenie danych osobowych w bazie danych               

 

                 organizatora  konkursu i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r /Dz.U.z 2002 nr101/                                                                                                                                                                         

 

            10. Całość programu trwa ok. 2 godzin 40 minut.