19 sierpień 2015
Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Cennik obowiązujący na rok 2020.

Sprzęt sportowy:

 

20 zł/ godz

 

Wypożyczalnia kajaków:

 

Cennik ustalany na dany rok przed sezonem letnim.

W przypadku wydzierżawienia sprzętu podmiotowi zewnętrznemu cennik wypożyczeń jest ustalany przez dzierżawcę.