Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji