19 sierpień 2015
Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Koło Gospodyń Wiejskich w Marcinkowie powstało w 1932 rok.