19 sierpień 2015
Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Instruktor sportu i rekreacji