19 sierpień 2015

Instruktor k/o -  WDK w Parszowie