19 sierpień 2015
Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

W obecnym kształcie nasza instytucja kultury jako samodzielna jednostka została utworzona przez Radę Miejską w 1996 r. Siedziba MGOK mieści się w budynku przy ul. Kościelnej 7. W strukturze MGOK są jeszcze  filie w postaci Wiejskich Domów Kultury w sołectwach: Parszów, Wielka Wieś, Marcinków, Rataje.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury a do roku 1994 GOK jest  instytucją kultury działającą od prawie 50 lat w naszej gminie. Przez lata budowano tradycję, której wizytówkami były:Dni Wąchocka, Zjazdy i Turnieje Sołtysów, Ogólnopolski Konkurs Rysunku Satyrycznego "Wąchock się śmieje", Koncerty i występy zespołów. z naszą wizytówką Kapelą Sołtysa Wąchocka....

Pracujemy, by nadal wizytówki poziomem swym zaskakiwały widzów, choć wiemy, że muszą się zmieniać (być może nawet czasami zniknąć, by odrodzić się w nowej formie artystycznej i organizacyjnej). To wymóg realizacji dwóch filarów misji DK, często przenikających się wzajemnie.

Pierwszy filar – upowszechnianie kultury

Począwszy od najmłodszych (zajęcia plastyczne i teatralne), poprzez uczniów wszystkich rodzajów szkół (Młodzieżowa Grupa Teatralna), młodzież starszą i dorosłych (koncerty dla fanów rocka, bluesa, metalu czy popu) po najstarszych miłośników sztuki, jej koneserów (spektakle teatralne, konecerty i projekcje filmowe). Oczywistym jest, że każdy może wziąć udział w każdej formie spędzania czasu, nasiąkania kulturą i – bywa – uczenia się niezależnie od wieku.

Drugi filar – edukacja

Drugi filar – edukacja realizowana poprzez czynne uczestnictwo w kulturze, w tworzeniu sztuki. Uznać można, że edukacja przez sztukę to priorytet naszej działalności. Od lat DK prowadzi zajęcia artystyczne z tańca, piosenki, muzyki, plastyki, teatru i filmu.Efektem tej pracy są niemal profesjonalne, jak mówią fachowcy, widowiska - muzyczne, taneczne i teatralne - prezentowane na rodzimej scenie. Najważniejszym jednak efektem jest wykształcona u nich umiejętność uczestnictwa i odbioru sztuki. To efekt trudno mierzalny, ale decydujący o wszechstronnym rozwoju osobowości i umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym w każdym wieku.

Dom Kultury swą misję realizuje w ścisłym porozumieniu z samorządem Gminy Wąchock, jest otwarty dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji oraz dla osób indywidualnych. Wszyscy, także nasi widzowie, są dla nas bardzo ważni i w Domu Kultury są zawsze mile widzianymi gośćmi.