19 sierpień 2015
Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Pragniemy aby kultura w naszym mieście stanowiła nie tylko atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego. Zapewniamy przestrzeń dla działań twórczych indywidualnych i zbiorowych. Budujemy więzi społeczne. Umacniamy tożsamość lokalną i narodową w nieskrępowanych formą działaniach twórczych opartych na lokalnej duchowości, tradycji oraz historii.

Misją Domu Kultury jest uczestnictwo w życiu społecznym Naszej Gminy, będąc platformą aktywności dla osób, grup i organizacji, których działania przyczyniają się do tworzenia i upowszechniania kultury.