Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

W strukturze MGOK obok Domu Kultury w Wąchocku działają także Wiejskie Domy Kultury zlokalizowane w 4 sołectwach naszej gminy: w Parszowie, Wielkiej Wsi, Ratajach i Marcinkowie.

Dotychczasowe świetlice wiejskie wraz z oddaniem do użytku nowoczesnego obiektu kultury w Wielkiej Wsi zostały podniesione do rangi Wiejskiego Domu Kultury.

WDK w Parszowie

Siedziba mieści się w budynku gminnym przy ul. Złotoglin 91.

WDK w Wielkiej Wsi

Gdy wymieniasz kilka elementów, zastosuj listę punktowaną. Gdy kolejność elementów jest istotna, zastosuj listę numerowaną. Czasem warto połączyć oba rodzaje listy, np.

  1. Przygotuj potrzebne produkty:
    • jeden produkt
    • drugi produkt
  2. Włóż je do naczynia
  3. Dobrze wymieszaj

WDK w Marcinkowie

Gdy chcesz wyróżnić jakiś ważny fragment, użyj pogrubienia lub - wyjątkowo - pochylenia. Tekst pochylony jest trudny w czytaniu.

Opisuj ilustracje

Dobra ilustracja jest czasem warta więcej niż 1000 słów. Ale nie wszyscy mogą ją zobaczyć. Dlatego opisuj każdą ilustrację ważną dla treści artykułu - gdy dodajesz grafikę, umieść jej opis zwany tekstem alternatywnym.