02 marzec 2017

Ostatnie 40 lat historii MGOK w Wąchocku wiąże się przede wszystkim  z funkcjonowaniem w nowej siedzibie. Dzięki pomocy władz, a przede wszystkim, dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców  Wąchocka został  wybudowany  przy ul. Kościelnej i oddany do użytku  w 1973r. nowy Dom Kultury.