Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

"Rozwój oferty aktywności społecznej gmin Bieliny i Miasta i Gminy Wąchock poprzez organizację cyklu zajęć kulturalnych" - to najnowszy projekt unijny realizowany na terenie naszej gminy przez Stowarzyszenie Bielińska Przestrzeń Młodych we współpracy z Kołem Gospodyń Marcinkowianie i MGOK w Wąchocku. Termin  wrzesień 2017-luty 2018

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Celem zadania jest zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Wąchock i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprzez:
1. Organizację imprez integracyjnych ( po 1 w każdej z 6 miejscowości)
2. Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć i warsztatów:
• fitness,
• warsztatów Medialny Aktywista Społecznościowy
3. Zorganizowanie wyjazdu do teatru do Warszawy.

Realizacja projektu przyczyni sie do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, aktywizacji i integracji mieszkańców, a także zwiększeniu motywacji do działania i zwiększeniu świadomości obywatelskiej.