Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Masz pomysł na aktywność grupy osób? Artystyczną, kulturalną, naukową, sportową, turystyczną…, jakąkolwiek. Działaj z nami. Zapewnimy Ci, co tylko będziemy w stanie. Pomożemy w organizacji. Doradzimy.

Zgłoś pomysł

Umów się na spotkanie z doradcą projektów „Działaj z nami”. Opowiedz o swoim pomyśle. Przedstaw plan działania. Określ swoje oczekiwania od Domu Kultury - co Ci będzie potzrebne, by uzyskać planowane efekty, jakiego wsparcia oczekujesz ze strony Domu Kultury.

Nie musisz mieć przemyślanych wszystkich kwestii. Dopracujesz swój projekt z doradcą. Sam albo z zespołem, z którym chcesz go relizować.

Podpisz kontrakt

Gdy już będziesz gotowy do realizacji swojego pomysłu, podpiszemy kontrakt.

Kontrakt to dla Ciebie gwarancja, że Dom Kultury zapewni wsparcie realizacji pomysłu w uzgodnionej formie - udostępni swoje pomieszczenia i wyposażenie na spotkania, sfinansuje niezbędne wydatki, zorganizuje promocję przedsięwzięcia, itp.

Dla Domu Kultury kontrakt to gwarancja, że podczas realizacji projektu zachowane zostaną uzgodnione zasady współpracy.