Super User

Super User

środa, 19 sierpień 2015 17:55

Jesteśmy

Projekt "Jesteśmy" realizowany jest z funduszu Unii Europejskiej w ramach programu Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu”, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu.

środa, 19 sierpień 2015 17:55

Polakiem być

„Polakiem być... podróż po świecie tradycji i obyczajów” to projekt realizowany w partnerskiej współpracy przez Dom Kultury w Naszej Gminie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach programu „Patriotyzm Jutra ”.

środa, 19 sierpień 2015 17:55

Pracownia fotograficzna

Pracownia fotograficzna udostępnia swoje podwoje fotografom w każdym wieku. Zajęcia w pracowni odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń i konsultacji. Obejmują historię fotografii, technologię fotografii, kompozycję obrazu (analizę prac), fotografię cyfrową oraz aranżację ekspozycji fotograficznych.

Pracownia czynna jest we wtorki i w środy w godz. 16:00 do 20:00 oraz w soboty w godz. 9:00 do 13:00

Opiekunem pracowni jest p. Jan Fotograf

środa, 19 sierpień 2015 17:55

Ludowa sztuka w murach domu kultury

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.

środa, 19 sierpień 2015 17:55

Konkurs: Rękodzieło i sztuka ludowa

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.

środa, 19 sierpień 2015 17:55

Elżbieta Wróbel

Instruktor plastyki

środa, 19 sierpień 2015 17:55

Krzysztof Pecelt

Instruktor muzyki

środa, 19 sierpień 2015 17:55

Marta Bolewska

Instruktor muzyki w WDK w Wielkiej Wsi

środa, 19 sierpień 2015 17:55

Marzena Konarska

Główny Księgowy MGOK

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.