Super User

Super User

środa, 19 sierpień 2015 17:55

Zajęcia z rytmiki

W programie:  ćwiczenia umuzykalniające,

środa, 19 sierpień 2015 17:55

Kazimierz Winiarczyk - historyk, regionalista

Wieloletni nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej w Wąchocku. Regionalista i radny Rady Miejskiej. Autor kilku książek z zakresu historii Wąchocka i okolic.

środa, 19 sierpień 2015 17:55

Jerzy Kołaczyński - malarz

Jerzy Kołaczyński urodził się w 1953 roku. Ukończył studia na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie (Instytut Wychowania Artystycznego). Malarz, performer czasami poeta.

środa, 19 sierpień 2015 17:55

Jakub Ciok - poeta

Paweł Jakub Ciok urodził się 1955r. Mieszka w Wąchocku. W latach 2001-2015 prezes Towarzystwa Przyjaciół Wąchocka. Pierwszy tomik poezji „Cztery strofy czasu” został wydany w 1999 roku. Drugi„ Wąchockie klimaty” w 2012 roku. Trzeci w 2016 r. „ W moim domu”.

środa, 19 sierpień 2015 17:55

Stanisław Jaruszewicz - kolekcjoner

Kolekcjoner, zbiera dawne przedmioty gospodarstwa domowego. Stworzył mini skansen w swoim domu w Marcinkowie.

środa, 19 sierpień 2015 17:55

Stefan Pisarz

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.

środa, 19 sierpień 2015 17:55

Dostępność serwisów internetowych

Okładka książki Dostępność serwisów internetowych

W 2011 roku w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II” Dominik Paszkiewicz i Jakub Dębski napisali podręcznik Dostępność serwisów internetowych. Dwa lata później ukazało się je drugie poprawione wydanie. Podręcznik adresowany jest do wszystkich osób, którym zdarza się przygotowywać i zamieszczać różnego rodzaju treści w Internecie.

środa, 19 sierpień 2015 17:55

Komunikacja pisemna

Okładka opracowania Komunikacja pisemna. Rekomendacje

Rekomendacje wydane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów „mają jeden zasadniczy cel - zachęcenie urzędników do pisania prostym językiem” - streściła we wprowadzeniu intencję publikacji Claudia Torres-Bartyzel, Szef Służby Cywilnej.

środa, 19 sierpień 2015 17:55

Jesteśmy

Projekt "Jesteśmy" realizowany jest z funduszu Unii Europejskiej w ramach programu Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu”, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu.

środa, 19 sierpień 2015 17:55

Polakiem być

„Polakiem być... podróż po świecie tradycji i obyczajów” to projekt realizowany w partnerskiej współpracy przez Dom Kultury w Naszej Gminie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach programu „Patriotyzm Jutra ”.