Zawieszenie zajęć i spotkań w jednostkach kultury.

Informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zalecił Dyrektorom jednostek kultury czasowe zawieszenie zajęć i zamknięcie bibliotek, świetlic i ośrodków kultury. Od dnia 12 marca do dnia 25 marca 2020r.  jednostki kultury będą zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy jednocześnie, że Burmistrz Miasta  Gminy Wąchock podjął decyzję o czasowym zamknięciu szaletu miejskiego w Wąchocku.

Nie panikuj – działaj prewencyjnie.

Apel o unikanie zgromadzeń, wsparcie osób starszych oraz płatności internetowe

Szanowni Mieszkańcy. Zdrowie jest najważniejsze więc zadbaj o nie szczególnie. Jeśli jest to możliwe ogranicz swoją obecność na zgromadzeniach i spotkaniach. Dbaj o swoją higienę, często myj ręce. Pamiętaj o osobach starszych, zapytaj sąsiadów czy czegoś nie potrzebują, zadbaj o swoich rodziców i dziadków – zrób za nich zakupy. Pamiętaj, że choroba jest szczególnie groźna dla osób starszych oraz ze schorzeniami. Natomiast dzieci często przechodzą infekcję bezobjawowo. Pamiętaj o tym planując spotkanie z dziadkami.

Jeśli to możliwe ureguluj swoje płatności i rachunki poprzez bankowość elektroniczną.
15 marca mija termin płatności za I ratę podatków oraz odpadów komunalnych.

Zapłać za podatki na konto –  BŚ Wąchock 47 8523 0004 0000 0039 2000 0011

Zapłać za odpady komunalne na konto – BŚ Wąchock 40 8523 0004 0000 0039 2000 0040

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Karta zgłoszenia do VIII Ogólnopolskiego Konkursu Rysunku Satyrycznego Wąchock się śmieje - edycja 2020

 

Imię i nazwisko autora :

 

Adres:

 

 

Email:

 

 

Biogram autora:

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł pracy 1 :

 

 

 

Tytuł pracy 2 :

 

 

 

Tytuł pracy 3 :

 

 

 

 

Tytuł pracy 4 :

 

 

 

 

piątek, 14 luty 2020 14:10

Zajęcia fitness

Sfinansowano z projektu „Spotkania Artystyczne
Dookoła Wąchocka”, realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka
- poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020