19 sierpień 2015
Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Koło Gospodyń Wiejskich w Ratajach założyła Aniela Grotowska w roku 1964.

 

Historia Koła

        Koło Gospodyń Wiejskich w Ratajach prowadzi swoją działalność od 55 lat. Założycielką koła i jej wieloletnim sekretarzem była pani Aniela Grotowska nauczycielka z Rataj. Ona była główną inicjatorką podejmowanych przez panie działań. Koło Gospodyń Wiejskich w Ratajach brało zawsze aktywny udział w organizowanych przeglądach, konkursach i turniejach. Nasze występy zawsze były dobrze przyjmowane i wielokrotnie nagradzane. Siłą koła była działalność artystyczna, to jest grupa taneczno-śpiewacza lub śpiewacza. Koło było organizatorem „ dziecińca ’’, to jest zapewniało opiekę nad dziećmi w czasie wakacji. Prowadziło także odchów kurcząt, organizowało zakup drzewek owocowych do sadów przydomowych. Drzewa rosną do dziś i owocują zaspokajając po części potrzeby rodzin. KGW organizowało także kursy gotowania, kroju i szycia, szkoły zdrowia itp.

     Oprócz dyplomów i wyróżnień za swoją działalność otrzymało nagrody rzeczowe i finansowe. Nagrody rzeczowe to chustki dla zespołu oraz akordeon, który służy kołu, a głównie MGOK do dziś. Za nagrody finansowe oraz prowadzoną działalność zarobkową w postaci zabaw tanecznych na „dechach’’ Koło Gospodyń Wiejskich zakupiło kamień i cegłę. Kamienia wystarczyło na fundamenty pod sklep, Wiejski Dom Kultury i budynek gospodarczy, zaś cegły na 80% murów Wiejskiego Domu Kultury. Na jubileuszu 30-lecia Panie tak śpiewały: „ Jeszcze jeden problem nas wszystkich nurtuje,

                   kiedy się nareszcie wodociąg zbuduje.

                   Sucha jesień przyszła, woda w studniach wyschła,

                   od  studni latamy z pustymi wiadrami’’

     W ostatnich latach Koło Gospodyń Wiejskich swoją działalność skoncentrowało na organizacji festynów rodzinnych, spotkań opłatkowych i zabaw mikołajkowych oraz występów śpiewaczych.

     Występowało na festiwalach w Iłży, przeglądach kolęd i pastorałek, targach rękodzieła w Starachowicach, dożynkach wojewódzkich w Starachowicach oraz w święcie kobiet w Spółdzielni Mieszkaniowej w Starachowicach. Nasze Koło promowało gminę na „ Forum Kobiet ’’ w Kielcach, wyborach „ Chłopa Roku ’’ w Racławicach, Targach Agroturystycznych w Tokarnii. Od dwóch lat bierze udział w konkursie organizowanym przez Panią Wojewodę na tradycyjną świąteczną potrawę. W 2007r. do konkursu zgłosiłyśmy „ bądzioły’’ i „koszoki’’ zaś w 2008 „kulibioczki’’. „Kulibioczki’’ smakowały i zajęłyśmy 4 miejsce w województwie. Koło Gospodyń Wiejskich zawsze było na czele wszelkich inicjatyw i czynimy wszystko by było tak nadal.

                                                                                        W.A.