środa, 19 sierpień 2015 19:55

Podstawy naszej działalności

W obecnym kształcie nasza instytucja kultury jako samodzielna jednostka została utworzona przez Radę Miejską w 1996 r. Siedziba MGOK mieści się w budynku przy ul. Kościelnej 7. W strukturze MGOK są jeszcze  filie w postaci Wiejskich Domów Kultury w sołectwach: Parszów, Wielka Wieś, Marcinków, Rataje.

środa, 19 sierpień 2015 19:55

Nasza misja

Pragniemy aby kultura w naszym mieście stanowiła nie tylko atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego. Zapewniamy przestrzeń dla działań twórczych indywidualnych i zbiorowych. Budujemy więzi społeczne. Umacniamy tożsamość lokalną i narodową w nieskrępowanych formą działaniach twórczych opartych na lokalnej duchowości, tradycji oraz historii.

środa, 19 sierpień 2015 19:55

Nasz MGOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  jest samorządową instytucją kultury powołaną w celu tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury na terenie Gminy Wąchock.

niedziela, 18 październik 2015 23:58

Artykuł z audio i wideo

Do osadzania w artykułach i modułach plików audio i wideo proponujemy stosować dodatek: HTML5Media.

niedziela, 18 październik 2015 23:22

Artykuł z filmem

Jesteśmy grupą ludzi która, od wielu lat dostrzega problem wykluczenia informacyjnego i cyfrowego osób z różnymi niepełnosprawnościami. Naszym zadaniem jest zmniejszanie w przestrzeni publicznej barier, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.