piątek, 01 grudzień 2017 16:36

Mikołajki w MGOK

Napisał
piątek, 10 listopad 2017 11:02

Święto Niepodległości 11 Listopada

Napisał

Uroczystości z okazji 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się od Mszy św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Floriana przy Opactwie Ojców Cystersów w Wąchocku, która koncelebrowana była przez O. Opata Eugeniusza Augustyna O.Cist. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz miasta, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, uczniowie szkół podstawowych z Wąchocka, Wielkiej Wsi i Parszowa oraz mieszkańcy. Podczas eucharystii wystąpił zespół dziecięcy „Kukułeczka” ze Starachowic.

 

 

 

czwartek, 26 październik 2017 15:55

Zajęcia prozdrowotne - stretching

Napisał

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wąchock na warsztaty prozdrowotne w ramach realizacji operacji “ Rozwój oferty aktywności społeczności gmin Bieliny i Miasta i Gminy Wąchock poprzez organizację cyklu zajęć kulturalnych” realizowanej przez
Stowarzyszenie Bielińska Przestrzeń Młodych we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wąchocku.  Zajęcia są bezpłatne.

środa, 25 październik 2017 17:15

Zaduszki Muzyczne

Napisał

Koncert wspomnień poświęcony pamięci Jakuba Chaby. Zapraszamy na godz.20.00

czwartek, 12 październik 2017 09:47

Delegacja gminy Wąchock z wizytą na Słowacji

Napisał

Okazją do spotkania były obchody 100- lecia Bractwa Różańcowego w Spisskim Stiavniku. Dla uczczenia tak równej rocznicy władze tej miejscowości położonej w dolinie Popradu sięgnęły do historii wychodzącej daleko poza rocznicowy zakres. Naturalnymi partnerami do europejskiego projektu okazało się 5 gmin o cysterskich korzeniach.
Tak do nawiązania kontaktów pomiędzy Gminą Wąchock a Spisskim Stiavnikiem na słowackim Spiszu przyczyniła się odległa historia wspólnych związków z Zakonem Cystersów. Dla Wąchocczan jest oczywiste, że powstanie ich miasta wiąże się z osiedleniem się w 1179 r. cystersów i ich późniejszą działalnością. Ale o tym, że ponad 800 lat temu ci sami bracia zapisali się w historii miejscowości Stiavnik pamięta niewielu. Lakoniczny wpis w Kalendarium Wąchockim pod datą 1223 r. brzmi "Opactwo Wąchockie założyło filię w Szczawniku (Szepes) na Spiszu Słowackim".


W delegacji więc oprócz władz miasta z burmistrzem Jarosławem Samelą i przewodniczącym Rady Miejskiej Adrianem Malinowskim oraz prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich (OSGC) Sebastianem Staniszewskim nie mogło zabraknąć przedstawiciela cystersów. Ojciec Gerard Staszczyszyn reprezentował wspólnotę zakonną Opactwa Cystersów w Wąchocku i był przyjmowany z wielką atencją przez gospodarzy. Symboliczne też okazało się pierwsze spotkanie i powitanie wąchocczan przez Panią Marię Kleinovą- starostę Stiavnika, w miejscu oddalonym od osady o ok. 2 km, gdzie pierwotnie stał cysterski klasztor. Prowadzone w 2006 roku badania archeologiczne potwierdziły fakt istnienia zabudowań klasztornych. Układ fundamentów i wymiary podobne do planów kompleksu wąchockiego nie pozostawiały wątpliwości o bliźniaczym założeniu architektonicznym. Wg. zródeł pisanych budowla mocno ucierpiała podczas wojen husyckich a potem napadana przez różne grupy zbójeckie i trawiona pożarami ostatecznie została rozebrana w 1530 roku z rozkazu kapitána Gašpara Šeredy. Materiał z klasztoru posłużył w XVI w. na budowę okazałego renesansowego pałacu - kastiela, wzniesionego tuż obok.
Cystersi wąchoccy przetrwali w Stiavniku prawie trzy wieki, ci którzy przeżyli trudne czasy powrócili do Polski. Przyjazd o. Gerarda - cystersa po ośmiu wiekach ich nieobecności miał symboliczny wymiar. Znalazło to wyraz w udziale o. Gerarda w nabożeństwach odprawianych w kościele parafialnym, jego emocjonalnych przemówieniach do zebranych mieszkańców i odsłonięciu pamiątkowej tablicy.


Również świecka część delegacji z Wąchocka miała możliwość bliżej poznać społeczność Stiavnika i pozostałych partnerów projektu z Czech i Węgier. Podczas wieczorniej gali burmistrz Jarosław Samela w swoim wystąpieniu nawiązał do roli jaką odegrali cystersi w powstaniu Wąchocka i innych fundacji klasztornych. Na pamiątkę przekazał na ręce Pani starosty Marii Kleinovej figurkę cystersa i album fotograficzny z najważniejszymi zabytkami woj. Świętokrzyskiego.
W programie artystycznym wystąpiły zespoły z poszczególnych gmin. Ze Stiavnika chór mieszany, z Węgier zespół folklorystyczny Pana Levente Galda. Gminę Wąchock reprezentowała młodzież grająca na co dzień w MGOK pod kierunkiem Marka Samsonowskiego. Wystąpiły Paulina Nowak, Magda Sępień, Daria i Wiktoria Marczewskie. Wspólne wykonanie piosenki "Hej sokoły" szczególnie przypadło do gustu Słowakom, gdyż ta piosenka króluje od jakiegoś czasu w dyskotekach i na listach przebojów rozgłośni radiowych.


Starosta partnerskiej gminy - miasta Predklasteri z czeskich Moraw Pan Antonin Nahodil opowiedział o swoich związkach z cystersami i klasztorze Porta Coeli -(brama niebios) jednym z najważniejszych zabytków w Czechach. W 1233 roku klasztor założony przez królową Konstancje, wdowę po Przemyśle Ottokarze I. mieścił żeński konwent cysterek. Bogato zdobiony gotycki portal na froncie zachodnim kościoła jest unikalnym dziełem sztuki w Europie Środkowej.


Gospodarze zadbali też o pokazanie najbliższej okolicy. Stąd wizyta w pięknej Lewoczy i zwiedzanie katedry z najwyższym drewnianym ołtarzem - arcydziełem sztuki snycerskiej oraz sanktuarium maryjne z XIII w. na Mariańskiej Górze, które w 1995 r. odwiedził papież Jan Paweł II, podnosząc rangę Lewoczy jako centrum pielgrzymkowego. Wielkie wrażenie zrobił też górujący nad kotliną zamek Spisskij Hrad, uważany za jeden z największych kompleksów zamkowych w Europie Środkowej.
Cystersi zwani misjonarzmi Europy zostawili liczne ślady swojej działalności. Opisuje je i wyznacza Szlak Cysterski, który również dziś podkreśla walory zjednoczonej Europy.

środa, 11 październik 2017 12:47

Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe LGD

Napisał

Spotkanie szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanymi od 19 października do 6 listopada 2017 roku naborami wniosków
o powierzenie grantu w ramach przedsięwzięć:

  • I.I.3 Systemy i narzędzia promocji  i/lub sprzedaży oferty produktów, usług, zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD,
  • I.I.5 Organizacja wydarzeń i działań promujących obszar LSR,
  • I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i  zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych,
  • I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro-zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych,
  • I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane

16 października 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach ul. Partyzantów 3 odbędzie się spotkanie szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą  dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

czwartek, 07 wrzesień 2017 12:57

Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Opactwie

Napisał

W nadchodzący sobotni wieczór 9 września o godzinie 20.00 w Wąchockim Opactwie melomani wysłuchają łotewskiego pianisty - Georgijsa Osokinsa. Należy spodziewać się, że recital fortepianowy tego młodego, nieszablonowego artysty, wzbudzi wielkie zainteresowanie licznie zgromadzonej publiczności tak jak to bywa zwykle na koncertach tego wykonawcy. Ekscytujące interpretacje Georgijsa Osokinsa pozwoliły mu dotrzeć do finału Konkursu Chopinowskiego w 2015 r. Mówią o nim, że to pianista kontrowersyjny. Tym czasem Georgijs Osokins jest wyrazisty, ma swój niepowtarzalny styl, gra od serca i jako jeden z niewielu młodych pianistów ma coś więcej do przekazania, niż popis sprawności technicznej. W jego wykonaniu usłyszmy:


Domenico Scarlatti - Sonata d-moll L. 103
Jean Philippe Rameau - Suita G-dur "Nouvelles Suites de Pieces de Clavecin"
Johann Sebastian Bach/Antonio Vivaldi
Siciliana z koncertu d-moll BWV 596
Larghetto z koncertu na klawesyn D dur BWV 972
Johann Sebastian Bach / Ferrucio Busoni
Preludium Chorałowe g-moll "Nun komm der Heiden Heiland" BWV 659
Adagio in A minor BWV 564
"Chaconne" z II Partity d-moll na skrzypce solo z minor BWV 1004

Serdecznie zapraszam w najbliższą sobotę 9 września na godzinę 20.00 do Wąchocka.

 

Spotkania szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanymi od 25 września do 9 października 2017 roku naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

  • I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych
  • I.II.1.Uruchamianie działalności gospodarczej
  • I.II.2.Rozwój działalności gospodarczej   
  • I.III.3 Budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym
  • I.III.6 Tworzenie i poprawa warunków prowadzenia aktywności społecznej przez mieszkańców obszaru LGD

odbędą się spotkania szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą  dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Harmonogram spotkań w gminach:

12 września 2017

godz. 9.00 Łączna - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Czerwona Górka 1B

godz. 12.00 Suchedniów - Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5

godz. 15.00 Wąchock - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

 

13 września 2017

godz. 9.00 Górno - Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79A

godz. 12.00 Bodzentyn - Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11

godz. 15.00 Masłów - Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach, Ciekoty 76

 

15 września 2017

godz. 12.00 Bieliny – Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul. Partyzantów 3

 

Milena Mazur