16 luty 2018

Koło Gospodyń Wiejskich w Wąchocku świętowało swoje 55-lecie.  Historia  zawiązania organizacji kobiecej sięga roku 1963 i jest zasługą- jak można wyczytać w kronice KGW- nauczycielki z Rataj Pani Anieli Grotowskiej.

 

Uroczystość rocznicową przygotowaną wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury  zaszczycili obecnością delegacje Kół Gospodyń z terenu gminy Wąchock,  poseł na Sejm RP Marzena Okła Drewnowicz-  przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Kół Gospodyń Wiejskich, Ojciec Opat Eugeniusz Augustyn OCist., władze samorządowe z burmistrzem Jarosławem Samelą, zastępcą burmistrza Sebastianem Staniszewskim, przewodniczącym Rady Miejskiej Adrianem Malinowskim i radnymi Rady Miejskiej. Prezes Banku Spółdzielczego w Wąchocku Anna Latała, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy. Przybyły byłe członkinie i byłe przewodniczące KGW w Wąchocku - seniorka Anna Perchel, przewodnicząca Halina Małek, czy długoletnia kierowniczka Zespołu Śpiewaczego "Wąchocczanki" Janina Kowalik.  Zaproszonych gości witali dyrektor MGOK Marian Susfał i w zastępstwie chorej przewodniczącej Ireny Samsonowskiej, sekretarz Leokadia Danielska. Obszerny rys historyczny KGW w Wąchocku przedstawiła Katarzyna Kowalczyk. Obecna reprezentacja KGW wystąpiła dwukrotnie z blokiem piosenek ludowych i biesiadnych przy akompaniamencie Marka Samsonowskiego.  Dla Jubilatów były kwiaty, listy gratulacyjne i podziękowania od:  Pani poseł Marzeny Okły Drewnowicz , burmistrz Jarosław Samela wraz z zastępcą i przewodniczącym Rady wręczyli zestawy zastawy stołowej. Dyrektor MGOK Marian Susfał obdarował  zespół nową kroniką. Zwięczeniem  tej części uroczystości było wniesienie okazałego tortu, który przygotowała Pani Weronika Cetnarowicz z Rataj.  W części biesiadnej połączonej z degustacją potraw umilał gościom występ kapeli podwórkowej "Szmelcpaka".

Impreza ta została sfinansowana w ramach realizacji projektu „Rozwój oferty aktywności społecznej gmin Bieliny i Miasta i Gminy Wąchock poprzez organizację cyklu zajęć kulturalnych”.